GPRS árak összehasonlítása - a Vodafone piacra lépésekor

Ez a cikket aznap írom, amikor a Vodafone bejelentette GPRS szolgáltatását, amelyet a másik két szolgáltatótól eltérő tarifastruktúrával: átalánydíjért kínál. Lehet, hogy a versenytársak hamarosan válaszlépéseket tesznek, és a cikk máris elavul - bárcsak így lenne!

A cikk írása után történt változásokat lásd az oldal alján.

Általános szabálya a GPRS tarifáknak, hogy a költség nem függ a kapcsolat időtartamától, hanem az átvitt adatmennyiség után számláznak. A gyakorlatban azonban mégsem egészen ilyen egyszerű a helyzet, a részletkérdéseken itt is sok múlik. Nem mindegy például, hogy a szolgáltató egész vagy tört hónappal számítja az egyhetes nyaralás idejére megrendelt szolgáltatást, vagy hogy a havidíjban foglalt forgalom megabájtban vagy forintban van-e megadva, illetve korlátlan forgalmat biztosít-e. További meghatározó tényező, hogy a szolgáltató a GPRS-t engedélyezi-e előre fizető (kártyás) ügyfeleinek is, vagy csak a havidíjas előfizetők vehetik-e igénybe (jelenleg csak a Vodafone nyújt GPRS-t kártyás ügyfeleinek, de nekik is csak WAP-ra, internetre egyelőre nem.)

A magyar GSM szolgáltatókat a GPRS szolgáltatás indulásának sorrendjében sorolom fel.

Az első táblázat azoknak szól, akik csak WAP elérésre használnák a GPRS adatátvitelt.

szolgáltató havidíj havidíjban foglalt forgalom 10 kB csúcsidőben 10 kB csúcsidőn kívül
Westel 5.000 5 Mb (512-szer 10 kB) 6,25 2,50
Pannon GSM 0 - 8,75 2,50
Vodafone 375 - - -

A Westelnél (a másik két szolgáltatótól eltérően) nincs olyan kedvezményes GPRS-díjcsomag, amely azoknak szólna, akik csak WAP elérésére használnák a GPRS-t. Aki tehát GPRS-en kíván WAP-ozni, bruttó 5.000 forintot kell fizetnie havonta alapdíjként. Az ehhez tartozó forgalmi díjak csak az első 5 Mb után lépnek életbe - amelyet WAP böngészéssel elég nehéz elérni - a teljesség kedvéért: 10 kilobájtonként bruttó 6,25 forint csúcsidőben, más időben bruttó 2,50; további megjegyzések az internet-díjtáblázat alatt olvashatók a Westellel kapcsolatban. Domino ügyfelek a GPRS-t nem vehetik igénybe, még WAP-ra sem. Kicsit ellentmondásos, hogy MMS-t viszont tudnak küldeni GPRS-en.

A Pannon GSM-nél a WAP elérése havidíjmentes, az átvitt adatmennyiség szerint számláznak: csúcsidőben 8,75, máskor 2,50 forint 10 kilobájtonként. A méretek érzékeltetésére: a WAP oldalak mérete a telefonok kis kapacitása miatt 1-2 kilobájt, képekkel együtt sem sokkal több ennél. Néhány perces böngészéssel néhány 10 kilobájt forgalmat tudunk elérni, amely még csúcsidős díjjal számolva is kevesebb, mintha adathívással tennénk (bruttó 37,50 forint percenként), mivel a WAP oldalak letöltése csupán néhány másodpercet vesz igénybe, ám amíg az oldalt végigolvassuk, a percdíjas adathívás számol, a GPRS pedig nem (pl. 5 perc adathívás 187,50 forint, 50 kB GPRS-en 43,75 Ft - a percek és a kilobájtok aránya olvasási szokásainktól függ). Praktikum-ügyfelek nem vehetik igénybe a GPRS-t, WAP-ra sem.

A Vodafone WAP-ajánlata sokaknak még ennél is kedvezőbb: bruttó 375 forintos a havidíj, de ezt már nem növeli forgalmi díj. Havi 150 kilobájtnyi csúcsidőn kívüli, vagy 43 kilobájtnyi csúcsidős forgalom felett - ami rendszeres WAP-használat mellett elenyésző mennyiség - már olcsóbb, mint a Pannon GSM-nél. Lényeges különbség, hogy a Vodafone előre fizető (kártyás) ügyfelei is ugyanezekkel a feltételekkel WAP-oznhatnak GPRS-en, mint a havidíjasok!

Ha a számítógépünkkel akarunk az internethez kapcsolódni mobiltelefonon keresztül, a díjak az alábbiak szerint alakulnak (a Pannon GSM-nél kétféle GPRS-tarifa közül választhatunk):

szolgáltató havidíj havidíjban foglalt forgalom 10 kB csúcsidőben 10 kB csúcsidőn kívül
Westel 5.000 5 Mb (512-szer 10 kB) 6,25 2,50
Pannon GSM 4.625 2.500 6,25 2,50
Pannon GSM 9.625 9.625 5,00 2,50
Vodafone 3.125 - - -

A Westelnél a WAP-nál említett 5.000 forintos alapdíjról indulunk, amely magában foglal 5 Mb díjmentes forgalmat. Ha utánaszámolunk, hogy ez mennyi pénzt is jelentene, láthatjuk, hogy kizárólag csúcsidős díjjal számolva sem fedi le az 5.000 forintot (512 x 6.25 = 3.200 forint). Ha ezt túllépjük (márpedig akár egyetlen email-letöltéssel is túl tudjuk lépni, ha valamelyik levélhez ekkora állományt csatoltak), akkor a díjak: 10 kilobájtonként bruttó 6,25 forint csúcsidőben, más időben bruttó 2,50. Szerencsés esetben az adatátviteli sebesség 40 kilobit/mp (= 5 kilobájt/mp), így csúcsidőben akár 187,50 forintot is fizethetünk percenként (!), amíg egy nagyobb állomány letöltődik. Másfelől nézve: egy 500 kB-os email, amely ma már nem számít ritkának, csúcsidőben 312,50 forintért, csúcsidőn kívül 125 forintért érkezik számítógépünkre (szerencsés esetben 100 másodperc alatt). A számlázási egység 1 bájt, vagyis nem kell számolni a 10 kB-ra való felfelé kerekítésből adódó plusz díjjal. [Régebben kiskaput jelentett a Westelnél, hogy ha reggel 7 előtt vagy este 20 óra után létesítették a GPRS kapcsolatot, akkor a teljes kapcsolat időtartamára a csúcsidőn kívüli forgalmi díjat számlázták, ám azóta ezt a kiskaput bezárták, az időszak-váltáskor a tarifa is megváltozik.] A Westelnél teljes hónapra ki kell fizetni a havidíjat, még ha a hónap végén is rendeljük meg, illetve hónap elején mondjuk le a szolgáltatást.

A Pannon GSM-nél a 4.625 forintos havidíj (fele)részben, a 9.625 forintos pedig egészében felhasználható, és mivel forintban (nem MB-ban) van megadva, így ha lehetőség szerint a csúcsidőn kívüli időszakot használva a Westelénél alacsonyabb 4.625 forintos alapdíjból akár 10 Mb-nyi forgalmat is bonyolíthatunk. A havidíj "lebeszélése" után a Westelnél említettek szerint alakulnak a költségek, különbséget csak az jelent, hogy a Pannon GSM-nél hétköznapokon már 8-18 óra között tart a csúcsidő, míg a Westelnél 3 órával hosszabb, 7-20 óra közötti (ez a WAP-ra is igaz, de azért nem számít, mert a Westel-féle 5 Mb-os korlátot nehéz túllépni). [Itt is érvényes a Westelnél már említett szabály, hogy a csúcsidő határán a tarifa automatikusan megváltozik - a percdíjas hívások esetében megismert "amikor kezdődött, aszerint fizet" elv ellenében.] A Pannon GSM tört havi díjat számláz, és a kedvezmény is ezzel arányos.

A Vodafone ügyfeleinek a havi bruttó 3.125 forint leszurkolása után már nem kell az időszakokkal és az adatmennyiségekkel ügyeskedniük: forgalmi díj nélkül, korlátlanul internetezhetnek. Ez igen szerencsés esetben havonta akár 12 Gb forgalmat is jelenthet (5 kB/mp x 86400 mp/nap x 30 nap), ami persze teljes sávszélesség és teljes éjjel-nappali kihasználtság mellett érhető csak el. A gyakorlatban azt jelenti, hogy bármikor és bárhol, ahol kellő Vodafone térerő van, korlátlanul lehet 20-40 kbit/s sebességgel internetezni.

Sajátosan alakulnak az árak, ha a GPRS-t nem állandóan használjuk, hanem csak egy-egy időszakra rendeljük meg. Példaképpen egy egyhetes vidéki tartózkodás GPRS-internetkapcsolatának díjai, ha csak az adott időszakra rendeljük meg a szolgáltatást:

szolgáltató fizetendő ingyenes forgalom csúcsidőben / csúcsidőn kívül
Westel 5.000* 5 Mb
Pannon GSM 1.200 2,5 / 1 Mb
Pannon GSM 2.500 10 Mb / 5 Mb
Vodafone 800 korlátlan

Westelnél: 5.000 forintért 5 Mb forgalmat bonyolíthatunk; ha az időszak a következő hónapra is átnyúlik, akkor már 10.000 forintot kell fizetni, mert a Westel megkezdett hónapban számítja az alapdíjat.

A Pannonnál egy hét kijön 1.200 forintból, ebben 625 forintnyi forgalom, vagyis csúcsidőn kívül használva 2,5 MB, csúcsidőben 1 Mb adatátvitel díjmentes. Nagyobb forgalom esetén a magasabb havidíjat választva 2.500 forintért csúcsidőn kívül 10 Mb, csúcsidőben 5 Mb forgalmat bonyolíthatunk.

Vodafone-nál is tört hónapban számolnak, itt a legkisebb a havidíj, ellenben korlátlan a forgalom! Figyelembe kell venni természetesen azt, hogy a Vodafone-nak kisebb a lefedettségi területe, mint a két másik GSM szolgáltatóé, ám ha van térerő, akkor lényegesen kedvezőbbek a díjai.

Nagyobb terjedelmű adatátvitel esetén érdemes megfontolni, hogy nem jön-e ki olcsóbban a percdíjas, vonalkapcsolt adathívás. 1 Mb letöltése esetén:

szolgáltató letöltési idő adathívás ára cúcsidőben / csúcsidőn kívül / éjszaka / hétvégén GPRS díj cúcsidőben / csúcsidőn kívül
Westel 17 perc 637 / 319 / 106 / 319 640 / 256
Pannon GSM 7 perc 350 / 140 / 140 / 88 640 / 256
Vodafone 11 perc (előfizetéstől és a hívott körzettől függ) -

A Westelnél a vonalkapcsolt adatátvitel névleges sebessége csak 9.600 bit/mp (a Pannon és Vodafone 14.400 bit/mp-ével szemben, a Pannonnál HSCSD-vel 43.200 bit/mp). Ezen felül a Westel hálózata nem támogatja a v42bis adattömörítést, amely nélkül az effektív átvihető adatmennyiség kb. 8.000 bit/mp (tömörítéssel pedig jóval 9.600 fölé is tud menni, személyes Pannonos tapasztalat: 9.600-as alapsebesség mellett 11-12 kbit/s, 14.400 alapsebességgel ennek még másfélszerese). Ezen feltételek mellett 1 MB átviteléhez kb. 17 perc szükséges, amely csúcsidőben 637 Ft, éjszaka 106 Ft, hétvégén 319 forint. GPRS-en ugyanez 640, illetve 256 forint, ami azt jelenti, hogy éjszaka (22-07 óra között) jobban megéri a vonalkapcsolt internet, ha folyamatos a forgalom. [A betárcsázáshoz szükség van jelszóra, amelyet díjmentesen lehet igényelni, havidíjas előfizetéssel akár telefonos ügyfélszolgálaton is (jelszó bemondásával). Dominosok is kérhetik, de csak személyes ügyfélszolgálaton keresztül intézhető. Maga az adathívás minden Westeles kártyán engedélyezett, így ismerőstől kölcsönkapott jelszóval is be lehet tárcsázni.]

Pannonos ügyfelek HSCSD-vel (elméletileg) a GPRS sebességével tölthetnek le, akár lényegesen olcsóbban: 20 kbit/mp átlagos sebességet feltételezve 7 perc alatt jön le egy Mb, ami csúcsidőben 350 forint, este 140 forint, hétvégén 88 forint. GPRS-el ugyanez a mennyiség csúcsidőben 640 forint, este és hétvégén pedig 256 forint. Ha a HSCSD-ből nagyobb sebességet sikerül kihozni, akkor a HSCSD még inkébb megéri, ha viszont lassan jön a tartalom vagy olvasgatni is szeretnénk, akkor a GPRS felel meg inkább. [Mindehhez meg kell rendelni a PannonWAP vonalkapcsolt elérését is, ekkor aktiválják az adathívást a kártyán, amivel az internet-behívószám is elérhető. Praktikummal is használható! Jelszóra nincs szükség.]

A Vodafone nem kínál internet-szolgáltatást vonalkapcsolt adathívással, így internetezéshez saját hozzáférésre van szükség, továbbá bruttó 2.500 forintos belépési díj és havi 1.250 forintos alapdíj mellett beszédpercdíjon lehet behívni az internet-szolgáltatóhoz. Ez a jelenleg választható Rock'n'Roll díjcsomagokban vezetékes szám esetén 11,25 és 43,75 Ft közöttiek, mindenesetre nem jelent olyan magától értetődő alternatívát, mint az Westel és a Pannon GSM esetén, ahol havidíjmentesen, beszédhívásnál rendszerint kedvezőbb tarifával lehet internetre betárcsázni. Alapsebesség 14.400 bit/mp, HSCSD nincs.

Összességében: WAP-ra feltétlenül megéri a GPRS, ha kihasználjuk az alapdíjat (Westelesek egyelőre hátrányban, Pannonnál nincs alapdíj, Vodafone-nál minimális a küszöb). Adatátvitelnél már inkább attól függ, hogy a hálón töltött idő, vagy a megmozgatott adatmennyiség jelentősebb. Hosszabb idő esetén a GPRS, nagyobb adattömeg esetén (főleg Pannon ügyfeleknek) meggondolandó a hagyományos adathívás, esetleg a kettő váltogatása alkalomtól függően. Vállalkozó szelleműek "adatkártyának" vehetnek Vodafone előfizetést, bár valószínűleg érdemes egy kicsit várni a Westel és a Pannon válaszára.

Változások a cikk írása óta:

2002.07.16: A Westel sajtóközleménye: "A WAP szolgáltatást Magyarországon először bevezető Westel havidíjas ügyfelei augusztus 1-től új, kedvező GPRS tarifa mellett böngészhetik a WAP oldalakat. A WAP használatát biztosító WestelWap díjcsomag havidíja nettó 250 forint, mely összeg 250 kbyte forgalmat tartalmaz. Az alapdíjban foglalt 250 kbyte-on felüli forgalom esetén 10 kbyte adat díja nettó 8 forint." A havidíja 62 forint 50 fillérrel kisebb, mint a Vodafone GPRS WAP szolgáltatásáé, ellenben 250 kbyte után bruttó 10 forintba kerül 10 kilobyte, ami a Vodafone 0 forintjával nemigen mérhető össze. Ugyanez a Pannonnál havidíj-mentes és a forgalmi díj is alacsonyabb, bruttó 8,75 forintos forgalmi díj 10 kilobájtonként. A Westel tehát nem messze nem ígért alá a Vodafone-nak, de a Pannonak sem. Ami nagyon fontos még: a Vodafone 375 forintos GPRS-WAP szolgáltatása prepaid (Vitamax) ügyfeleknek is elérhető, míg a kétmilliós DOMINO tábor továbbra sem használhatja a GPRS WAP-ot, és egyelőre a Pannon Praktikumosok sem.

Kolesár András
2002.07.11

Kapcsolódó cikkek:
  • GPRS-teszt Motorola 260-assal a Westel hálózatában

    [ 0660 | Westel | Pannon GSM | Vodafone ]
    [ Nagy Tarifatáblázat | Tarifaelemző XLS ]


  • [ Friss | Fórum | Apróhirdetés | FAQ | Email | Szolgáltatások | Szolgáltatók, Tarifatáblázat, Igények | Készülékek | Akciók ]

    TOP100