Nokia Netmonitor

A Netmonitorral a készülékről és a használt hálózatról lehet a szokásosnál többet megtudni, illetve néhány dolgot befolyásolni.

A Netmonitor menü minden 3110-es utáni Nokiában benne van, de a gyárból kikerülő telefonokon nincs aktiválva. Az aktiváláshoz infraportra vagy kábelre és egy programra van szükség. Az aktivált Netmonitor használatához már nincs szükség ezekre, tehát praktikus megoldást jelenthet egy ismerős boltban vagy szervizben megkérni valakit, hogy aktiválja. Ha van infrád vagy kábeled, Logomanagerrel vagy más hasonló programmal aktiválhatod magad is.

A Netmonitor a menü végén szokott elhelyezkedni (10-11-12). Sajátos módon nemcsak a telefontól függ a menü sorszáma, hanem a SIM-től is, ugyanis a SIM toolkit (gy.k. MenüÁsz) menü a szokásos menü és a Netmonitor közé szokott beékelődni.

A Netmonitor menünek nincsenek a hagyományos értelemben vett menüpontjai, ehelyett "tesztek" vannak, amelyeket sorszámukkal azonosítanak. A tesztoldalak puritán módon leginkább csak az információra koncentrálnak és nem mondják meg, hogy mi micsoda, ezért a leírások az oldalakat soronként írják le (pl. a 3. sor utolsó számértéke). Szerencsésebb telefonokon a * gomb hosszú megnyomásával át lehet váltani az értékek nevét és elhelyezkedését ismertető oldalra, bár leírás nélkül nem sokat ér.

A Netmonitorba belépve írd be az egyik teszt számát (klasszikusan a 01-et, 03-at vagy 11-et, majd OK). A fel-le nyilakkal ezentúl a tesztek között tudsz lépkedni előre és hátra. Amikor befejezted a Netmonitorozást, a Netmonitor menübe belépve válaszd a 0-ás tesztet (vagy töröld ki a számokat), majd OK. Ezzel visszaáll a telefon eredeti működése. (Ki-bekapcsolás nem elég!)

A "változtatós" tesztek esetén nem mindegy, hogy a tesztet a közvetlenül a sorszámának beíásával vagy egy másik tesztről a fel-le nyilakkal átlépve érjük el: az állapotát megváltoztatni éppen azzal lehet, ha a sorszámát beírjuk és úgy kerülünk rá, ilyenkor már megváltoztatás után kapjuk meg a teszt állapotát. Ha csak megnézni szeretnénk az egyik ilyen teszt állapotát, előbb egy statikus oldal számát (pl. 01) írjuk be, és a fel-le nyilakkal lépjünk a kívánt tesztre.

Netmonitorral könnyedén harcképtelenné tehető a telefon, elég egy meggondolatlan lépés és onnantól kezdve nem fog feljelentkezni a hálózatra. Az ilyen sajnálatos esetekért felelősséget nem vállalhatok. Nem lehet viszont ingyen telefonálni és kikódolni sem a készüléket a Netmonitorral.

Az alábbiakban a szokásos ismertetésnekél olvasmányosabb leírást találsz azokról a tesztekről, amelyet ismerek és gyakran használok.

Az aktív cella

A telefon folyamatosan figyeli a hálózatot. Bekapcsoláskor kiválaszt egy frekvenciát (csatornát, CH), és azon hallgatózik, hátha szólítja a hálózat. Egy cella tulajdonképpen az a terület, ahol ezen a csatornán kommunikálni lehet. A bázisállomásokon egyszerre több antenna is van (2-3-4), ezek más-más csatornán sugároznak, tehát több cellát látnak el egy toronyról. A dolgot bonyolítja, hogy nincs annyi csatorna, mint amennyi cella kell a hálózathoz, így kellő távolságból a csatornákat újra felhasználják más cellák kialakításához (ügyelve arra, hogy ne érjenek össze azok a cellák, amelyek ugyanazon a csatornán működnek).

Mivel egyszerre több bázisállomás is szokott lenni a közelben, ezért általában 6-8 cellát is lát a telefon. A 11-es teszt azt mondja meg, hogy éppen melyik cellára állt rá. CC (country code) az ország azonosítója, Magyarország a 216-os. NC (network code) a hálózat száma az országon belül (01: Pannon GSM, 30: Westel, 70: Vodafone).

LAC (location area code): a cellákat körzetekbe gyűjtik össze, amelynek annyi a haszna, hogy MT (mobile terminated, vagyis mobilon végződő) híváskor legtöbbször elég az aktuális LAC-ba tartozó cellákat riasztani. Hogy éppen melyik LAC-ban van a telefon, azt a központ éppen a telefontól tudja meg: bekapcsoláskor és LAC átlépésekor a telefon engedelmesen elárulja a központnak, hogy melyik LAC-ba lépett. Azonos LAC-ba tartozó cellák közötti váltáskor nincs bejelentkezés. Elég kínos dolog LAC határon lakni, mert könnyen leszívhatja az akkumulátort a gyakori átjelentkezés, sőt: ettől sokszor elérhetetlen is tud lenni a telefon (hegytetőn gyakori eset).

CH (channel): a csatorna száma. 0-39: Vodafone, 40-79: Pannon GSM, 80-119: Westel. Az 1800-as cellák mind háromjegyűek, Ausztriában pl. 500-asokat láttam legutóbb.

CID (cell identifier, cella ID): a cella azonosítója, ez a hálózaton belül egyedi. Ha lenne publikus cellatérkép, ez alapján bármikor megmondhatnánk, hol is vagyunk.

A 01-es teszt az aktuális cellával való kommukációt mutatja be. Az első sor megismétli a CH-t, majd a vételi szintet (RxL, receive level) adja meg dBm-ben. Ez egy negatív szám, még akkor is, ha éppen nincs kint a mínuszjel, ugyanis a Nokia szakemberei nem pazaroltak el egy karakterhelyet az előjelnek: -1 és -99 között kijelzik a mínuszjelet, -100 alatt pedig csak az abszolút értéket adják meg, tehát 105 jelentése -105. Minél közelebb van ez a szám a 0-hoz, annál jobb a vétel. A -60 nagyon kellemes (full) térerő, de még -75 dBm esetén is bőven teljes térerőt mutat a telefon. -100 körül kezdődnek a bajok, -110 környékén már nem igazán működik. A sor végén levő xxx hívás közben * és egy szám lesz, amely azt jelzi, hogy az adórész milyen erővel ad, itt az erősség valamilyen fordított arányban áll a számmal.

A 01-es teszt második sorát a timeslot (TS, időrés) indítja, ez a csatornán (CH) belüli helyünket mutatja. A GSM ugyanis TDMA (time divided multiple access) technikát használ, egy csatornán egyszerre többen is beszélhetnek, legfeljebb 8-an. Szerencsére egy cella több csatornát (vivőt) is használhat, így vivőnként 8 beszélgetést tud egy cella lebonyolítani egyszerre (minusz 2 a jelzéscsatornák miatt). Persze ha minden cella minden vivőjének minden timeslotja betelik, akkor nem lehet hívást kezdeményezni és fogadni sem azon a területen. A sürgősségi hívások (pl. 112) előnyt élveznek, nagy terhelés esetén a rendszer szabad utat biztosít.

Az, hogy mely csatornák tartoznak egy cellához, csak hívást kedzeményezve derül ki, ugyanis a CH csak azt a csatornát mutatja, ahol a BCCH (jelzéscsatorna) van. Híváskor a 01-es teszt bal felső sarkában levő, állandóan változó szám lépked végig a használt csatornákon, másodpercenként többször is váltva. Ez a technika az ún. hopping, amely a kapacitás növelésén túl a minőséget is javítja, hiszen ha az egyik csatornán zavaros a jel, akkor még nagy eséllyel lehet jó a másikon, és a hibajavításnak köszönhetően észre sem vesszük a zavart.

A 8 időrés azt jelenti, hogy a 8 telefon libasorban egymás után ad és vesz a saját időrésében, másodpercenként rengetegszer fordulva. Ahhoz, hogy a központba egymás után érkezzenek be a jelek (a távolság miatt ne késsen el az, amelyik távolabbról indul), a készüléknek jó tudnia, hogy mennyivel előbb kell adnia, mintha a bázisállomásnál lenne. A Netmonitor 550 méteres léptékben jelzi ki a bázisálloméstól mért távolságot a 01. teszt második sorának második számával, ez a TA (timing advance). A legnagyobb érték 63, ilyenkor kb. 34 kilométerre van a bázisállomás.

A harmadik szám a vételi minőséget (RQ, receive quality) jelzi. Annál jobb a vétel, minél kisebb a szám. Idézem KoZo-t: "Egy egység a megelőzőhöz képest kétszeres mennyisegű bithibát jelent. A gyakorlatban 0-3 semmit nem veszel észre, 4-5 bugyborékolás, 6-7 szakadozás, behalás. Ha mondjuk gyík a vonal, elég egy pillantás, és ha a minőség 0, akkor lehet fikázni a másik fél mobilszolgáltatóját :-)"

Az utolsó szám a hibás SDCCH csomagokat számolja, vagyis ha van egy hibás csomag, akkor növekszik az érték, ha pedig jó, akkor csökken egészen nulláig. Ha emelkedve elér egy értéket akkor megszakad a hivás.

A harmadik sorban elvileg a C1 és C2 értékek szerepelnek, bár szerintem mindkettő a C2. Ezek a térerőkijelzésnek felelnek meg, tehát minél nagyobb a szám, annál jobb a térerő.
Legalul a csatorna jellege látható. Ha az ovos másképpen nem rendeli, CCCH. Ha a cell info (adókörzet-információ) kérése be van kapcsolva (6110-esen kb. a 4-4-2-es menü), akkor CBCH. Hívás kezdetén SDCC, közben TEFR vagy TFR, attól függően, hogy működik-e az Enhanced Full Rate vagy sem. Pannonnál nincs (T)EFR, Westelnél pedig változó, hogy éppen van-e. Adathívásnál F96 vagy F144 szokott lenni, sebességtől függően. Bejelentkezéskor AGCH, SDCC, majd BCCH, végül CCCH vagy CBCH lesz. Gyengén lefedett helyen gyakori a csatornakeresés (SEAR), lefedettség hiányában NSPS.

A környező cellák

A 03-04-05 tesztek egybetartoznak, ugyanúgy is működnek. A 9 legjobb csatornát látjuk erősségi sorrendben. A legelső (03. teszt első sora) az aktuális cella, hiszen a telefon mindig a legjobbat választja. Ezt követi a többi esélyes csatorna, gyakran váltakozva. Ha valamelyik az élre tör, az aktuális cella is megváltozik, ilyenkor egy pillanatra csupa x a képernyő.

Az egyes sorok jelentése: CH-C1-dBm-C2, vagyis: CH (csatorna), C1 térerő-érték, vételi szint és C2. Városban általában mind a 9 sor tele van, a hegyekben örülhetünk, ha jut a 04-es oldalra is csatorna. Ha valamelyiknél a C1 és C2 -99-et mutat, akkor az a cella tele van, az összes időrést használják. Minél több ilyen sor van, annél foglaltabb a hálózat. Alul az N betű elvileg tud B, F és L is lenni (normal - barred - forbidden - low priority), vagyis normál, lezárt, tiltott és alacsony prioritású. Az oldal aján levő betűk a három sornak megfelelő csatornákra vonatkoznak (a 03.oldalon csak 2 db van, mert az aktív cella nem szokott tiltott lenni).

Hálózatlista

A 06-os teszt bel oldalán a használt hálózatokat, a jobb oldalon a titott hálózatokat látjuk (CC+NC formátumban). Általában a 21601, 21630 és 21670 szokott mindenkinek meglenni, a saját háló bal oldalon, a másik kettő a jobbon (kivéve a Vodásokat).

A 17-es oldal a BTS teszt, amelynek lényege, hogy a telefont rákényszeríthetjük arra, hogy csak egyetlen csatornán legyen hajlnadó kommunikálni, részletesen lásd alább.

Világítás

Szerencsésebb telefonokon a 18-as tesztben ki-be lehet kapcsolni a világítást, bár leginkább csak átmenetileg. 7110-esel garantáltan egy nap alatt le lehet meríteni bármilyen akkumulátort, mert képes folyamatosan világítani.

Cellaengedélyezés

A 19-es tesztben azt szabályozhatjuk, hogy milyen jellegű cellákra álljon rá a telefon. A CELL BARR ACCEPTED azt jelenti, hogy a telefon engedelmesen elfogadja azt a jelzést, hogy egy cella B (barred, lezárt) és nem áll rá. a REVERSE azt jelenti, hogy csak lezárt cellákra hajlandó találni (nem mindig értem, mit csinál ilyenkor), és a DISCARD-ot választva pedig a normál és barred cellékat is megeszi.

Akkumulátor, töltés

A 20-as menü az akkumulátorról és a töltésről szól. Az első szám az akkumulátor feszültségét adja meg, 10mV-ban (378 azt jelenti, hogy 3,78 V az akkufeszültség kikapcsolt adó esetén). A sor hátralevő részén xxxxx-et vagy a töltés jellegét látjuk. InitC-vel kezdődik a töltés, majd FastC vagy LithC lesz, attól függően, hogy NiMH vagy Li-Ion akku van a telefonon. Ha töltés közben beszélünk, TxOnC vagy LiTxO a kijelzés. A Li-Ion töltás vége felé LiAFu vagy LiFul váltakozik, majd marad az utóbbi.

A második sor nagyon hasznos: a telefon hőmérsékletét mutatja Celsius fokban! A jobb oldalon a töltési idő látható, percben. A képernyő bal alsó sarkában az akkumulátor névleges kapacitása szerepel, Li-Ion akkuknál általában 900, NiMH akkuknál 1000 (legalábbis 5110-6110-nél).

A 23. teszt három akkufeszültséget is felsorol: a bal felső a TxOn feszültség, vagyis aktív adóval, a másik a TxOff, vagyis kikapcsolt adóval, míg az ezalatti egy fiktív, várható standby (kikapcsolási) feszültséget mutat.

Ettől balra (második sor eleje) a töltési áram látható mA-ben. Nagyon jól látszik itt, hogy milyen töltővel töltjük a telefont: az ACP-7E töltő 350 mA, az ACP-8E 500 mA, az ACP-9E 720 mA maximális árammal tölt, vagyis egyre gyorsabban, hamarabb feltöltik az akkumulátort. Persze nem biztos, hogy a leggyosabb töltéssel járunk jól - a régi tapasztalat szerint a lassabb töltés jobban kíméli az akkut és tartósabb töltöttséget ad. A 3210-5110-6110 telefonokhoz a 7E töltőt adják, a 7110-esekhez 8E, a Nokia 650-hez (0660, NMT) pedig 9E já általában.

A harmadik sor eleje az akkumulátor becsült elhasználtságát mutatja, de csak Li-Ion akkuknál. NiMH akkukra eddig minden telefon 33-at írt ki, ez nyilván egy ex has szám. A 0 vadiúj akkut jelent, a 100 lenne a teljesen tropa, de kb. 20-40 már általában öreg akkuknál szokott előjönni. Szerintem megbízhatóbb jel az akku korára, hogy hívás közben mennyire esik le a TxOn feszültség a bal felső sarokban a TxOff-hoz képest. Ha pl. 3202 3667-et mutat, akkor bizony elég lestrapált az akku és jól le is merült már, viszont ha kisebb a különbség (pl. 3558 3630), akkor még sokáig bírja.

A hamadik sor közepén az akku töltöttsége látható százalákban, de sajnos semmivel sem élesebb kijelzésben, mint a pálcikákon (N6110: 25-50-75-100).

A harmadik sor végén az aktuális fogyasztás, vagyis áramfelvétel látható mA-ben. A 6110-es 3-at, a 7110-es 4 mA-t mutat kikapcsolt világítással, viszont világítva 93 illetve 129 mA-t esznek. Kiszámítható, hogy egy sima gombnyomást követő 15 másodperces világítás hány percnyi készenlétet emészt fel.

A negyedik sort ismét hőmérő indítja, de csak Li-Ion akkuknál. NiMH esetén ez 0. A középső szám a már feltöltött kapacitást mutatja töltés közben, ezt a számot leginkább a 20. teszt bal alsó sarkában levő számhoz érdemes hasonlítani. Egy új 900 mAh-s Li-Ion akkut egy kiadós lemerítés után kb. 800-900 mAh-val lehet felölteni, de egy elhasználtat már csak 300-400 mAh-val. A sor végén levő szám azt mutatja, hogy majd akkor fog a töltöttségi szint a következőre ugrani, ha a más feltöltött kapacitás eléri ezt az értéket.

Számlálók

A 41-es teszt a handover countereket (hívásátadás számlálókat) mutatja. A legfelső sor (HandOOK) a sikeres handovereket számolja, a HONotOK pedig a sikerteleneket. Nullázni a 40-es teszttel lehet.

Hasonlóan érdekes szémláló van a 61-es tesztben, a RESELEC számláló a cellaváltásokat jegyzi, a 60-as teszttel nullázható. Kijelzés hexadecimálisan (16-os szémrendszerben) történik.

A 88-as teszt a szoftververzó részleteit mutatja (fő és alverziószám, dátum, ellenőrzőösszeg. A 89-es teszt a hardververzóról számol be.

Nokia 7110-esen megdöbbentő számokat tud adni a 130-as teszt, a jobb oldali szám a flip kinyitásait számolja!

TEST 17 (BTS test) bővebben

Lényege, hogy bekapcsolt BTS teszt esetén a telefon csak az előre megadott csatornán keres bázisállomást, vagyis megadhatjuk, hogy a rendelkezésre álló csatornák közül melyikre álljon a telefon és így a 11, 01 tesztekben melyik cella adatait mutassa. Az alább ismertetett módon összeírható a GSM hálózat egy adott helyről látható összes cellájának TA, LAC és CID adata.

A csatorna számát a SIM kártya 33. pozíciójára kell tárolni, telefonszámként. Nem egyszerű dolog ez, mert a telefonnak ezt közvetlenül nem lehet megadni. Érdemes a SIM-et egy másik telefonban (pl. Nokia 2110, vagy az Ericssonok, amelyben a pozíció megadható) átszerekeszteni úgy, hogy a 33. pozícióra egy jellemző névvel (pl. "Cella") eltárosz egy tetszőleges számot - módosítani már a saját telefonodon is tudod majd, ezen a néven kikeresve. Ha nincs másik telefonod, akkor a 33. pozíció tartalmát nézd meg a 33# kóddal, jegyzeteld ki papírra a tartalmát, szerkeszd át a nevet és a számot pl. "Cella" és 40-re, majd mentés után a kijegyzetelt számot tárold el a telefonban máshová.

Miután ez az előkészítés megvan (csak egyszer kell megtenni), lépkedj végig a csatornákon. A TEST 03-ban látható legelső csatornát ki is hagyhatod, hiszen az úgyis az aktuális celláé, és a 01 és 11 oldalak helyből az ehhez tartozót mutatják. A többi cellaszámot (CH) jegyzeteld ki, majd egyenként tedd a következőt:

~ CH értékét tárold el a 33. pozíción (telefonkönyvből keresd ki a Cella nevet, szerkeszd át a számot CH-nak megfelelőre és mentsd el)

~ Lépj be a Netmonitor menübe és írd be a 17-et, OK. Nem elég egy másik tesztről átlépkedni, mert akkor nem kapcsolja át OFF-ról ON-ra, úgy csak megmutatja az aktuális beállítást! Mindenképpen be kell írni a 17-et és OK. Ezután meglepő módon a BTS TEST általában OFF marad, ilyenkor ki kell kapcsolni a telefont és vissza. Bekapcsolás után már BTF TEST ON-t mutat, és általában kisebb térerőt, mint eredetileg volt. Ez azért van, mert egy rosszabbul fogható cellára erőszakoltuk a telefont. Olyan is lehet, hogy az adott csatonán egyáltalán nem talál rá a hálózatra! Ilyenkor érdemes az adott csatornát később ismét megpróbálni.

~ Nézd meg a 11-es oldalt, és írd ki a LAC és CID számokat. A 01-es oldalon a TA-t láthatod, a második sor második értéke.

~ Kapcsold ki a BTS TEST-et: Netmonitor menü, 17, majd OK. A telefont általában nem kell ki-bekapcsolni, egyből átáll OFF-ra. Kis idő múlva a térerő is helyreáll.

A fentieket játszd el minden CH-re (amíg bírod türelemmel:). A végén ne felejtsd el a BTS TEST-et kikapcsolni, mert ha bekapcsolva felejted, kevés esélyed lesz az elérhetőségre!

Referenciaként nézd meg KoZo Netmonitor-leírását!

Kolesár András
akolesar@mobil.hix.hu
2000.09.09


Kapcsolódó oldalak:

[ Friss | Fórum | Apróhirdetés | FAQ | Email | Szolgáltatások | Szolgáltatók, Tarifatáblázat, Igények | Készülékek | Akciók ]

TOP100